Villa Sulava
"Suotuisissa oloissa ihmisellä on huomattava kapasiteetti säädellä toimintaansa, parantaa ja toteuttaa itseään-elää laadullisesti hyvää elämää"

Kognitiivista terapiaa ja tukea 


Tuki-ohjaus- ja terapiapalvelua arjen haasteisiin, kriisitilanteisiin sekä muutostavoitteisiin, keskustellen,  oivaltaen,  kognitiivisen terapian työkaluja apuna käyttäen.

Kognitiivinen terapia

ajallisesti rajattua, määriteltyihin tavoitteisiin tähtäävä, työtavoiltaan aktiivinen & yhteisvastuullinen, muutoshakuinen: muuttaa jotakin osaa ihmisen ajattelu-ja toimintatottumuksissa. 

Osapuolille (yksin tai kaksin) lähisuhdeväkivalta-prosessissa sovittujen   muutostavoitteiden toteutumiseen. 

Sovitteleva työote tarvittaessa, kymmenen vuotta sovittelukokemusta, josta seitsemän vuotta lähisuhdeväkivaltasovittelua.


 • tunteiden näyttämisen ja kohtaamisen haasteet
 • väkivalta; henkinen, fyysinen, parisuhde, uhriutuminen, korvamerkitytty valta (kehittymättömissä  käsissä) ja  alistaminen, mielivalta
 • vainoaminen; työkaluja irtipäästämiseen, tyhjän päälle jäämisen, epäoikeudenmukaisuuden  ja  katkeruuden tunteen käsittelemiseen (apua  esim. vertaistuki, tukihenkilötoiminta)
 • häiritsevä kateudentunne ja pakonomainen vertaaminen, ainainen kilpailu, loputon rankaisemisen ja koston tarve, katumuksen puute  (mikä avuksi?)
 • kiusaaminen: panettelu, provosointi, vääristely, mitätöinti, sivuuttaminen ( mikä avuksi?)
 • aitona mustana lampaana vaiko provosoituna  toisen pahuuden tunnekokemuksen alttariksi
 • selittämätön tyhjyyden tunne ja haittaavan  nopeat mielialan vaihtelut
 • virrassa ajelehtiminen, kuka oikeastaan olen- (arvotyöskentely)
 • rohkeutta oman mielipiteen esilletuontiin 
 • kyvyttömyys kestää avuttomuutta ja haavoittuvuutta - kun lapsuuden  kaltoinkohtelun tunnekokemus aktivoituu
 • näkyvyyshaasteet mm. uhkaava erilaisuus, uhrautuminen, kollegiaalisuus, syyllistävä hyvyys, muutokset ...

 • eroauttaminen; yksin ja kaksin
 •  muut parisuhdeongelmat (ositustuntemusta)
 • uusperheen  haasteet; exät ja nyxät ja lapset 
 

Kirjanpito- ja muu taloushallinto-ohjaus 


Ohjaus ja rinnallakulkeminen  kirjanpidossa ja muissa taloushallinnon tehtävissä  aloittelevalle  pienimuotoiselle liike- ja ammattitoiminnalle.

 

Edunvalvontaa 

 


 

" Ihminen pystyy mobilisoimaan kriisitilanteissakin voimavaroja usein enemmän kuin asianomainen ja läheiset uskovat."


 Anteeksianto, vastuunotto ja molemminpuolinen kokemus sovinnosta, ilman rohkeutta rehelliseen vuoropuheluun osapuolten välillä, on enemmänkin välttämiskäyttäytymistä.